SOC

Security Operations Center (SOC) je “centrum“, které zajišťuje průběžné monitorování a analýzu kybernetické bezpečnosti v organizacích.
Klíčovým přínosem kompetenčního centra je zlepšení detekce bezpečnostních události. Nepřetržitou analýzou aktivit v sítích, na koncových bodech, v serverech a v databázích organizace, zajistí kompetenční centrum včasnou detekci a reakci na bezpečnostní události.

Martin Frühauf

Martin Frühauf

Segment Manager IT Security

Protože velké organizace stále více digitalizují svoje prostředí, klíčoví pracovníci, kteří spravují databáze, sítě a aplikace, mohou v průběhu času nashromáždit značné znalosti a oprávnění a jsou schopni identifikovat slabiny v procesech organizace. Hromaděním takové síly u klíčových pozic, může v některých těchto případech dojít k zneužití, nebo poškození společnosti. Vzniká riziko, se kterým musí společnost počítat a umět ho řešit. Protože krizová situace může představovat únik dat, finanční ztráty, ohrožení chodu samotné společnosti nebo ztrátu reputace.
Právě s tímto problémem se může společnost vypořádat svěřením citlivého bezpečnostního dohledu do rukou profesionální společnosti, která bezpečnostní dohled poskytuje jako službu.
Společnost S&T vám tuto službu přináší ve formě S&T SOC.

Bezpečnostní kompetenční centrum S&T zajišťuje činnosti analýz aktivit na sítích, serverech, koncových bodech, databázích, zákaznických aplikací, webových stránkách a dalších systémech bezpečnostních technologií. Hledá neobvyklé aktivity, které by mohly naznačovat bezpečnostní incident nebo zneužití. Naše centrum je zodpovědné za precizní monitoring činností, aby případné bezpečnostní incidenty byly správně identifikovány, analyzovány, odhalovány, vyšetřovány a hlášeny příslušným orgánům.
Zkušenosti našeho týmu jsou historicky podložené dlouholetou spoluprácí s našimi zákazníky napříč celým trhem. Našimi klienty jsou společnosti jak z finančního sektoru, státní správy a energetiky, tak i telekomunikací a výroby.

Proč právě s námi?

  • Zodpovědnost za bezpečnost, řešení nedostatku specializovaných interních zdrojů nebo zajištění dostatečné kvalifikace nechte na nás. Získanou energii tak můžete investovat do vlastního byznysu.
  • Pomocí analýzy dat, jež umožňuje jednodušší a rychlejší vyšetřování, umíme účinně bojovat s počítačovou kriminalitou, jak externí, tak tou přicházející zevnitř společnosti.
  • Pracovníci S&T SOC jsou prověřeni a jsou dlouhodobými zaměstnanci společnosti S&T. Zlepšování zkušeností včetně neustálého zkvalitňování postupů a rozšiřování znalostí je každodenní součástí práce celého týmu. Zdokonalováním těchto činností je náš tým vždy připraven poskytnout zákazníkům profesionální službu.

Kdo je

Tým složený z 300 profesionálů rozmístěných v osmi městech České republiky, které poskytuje opravdu nadstandardní služby napříč celou oblastí informačních technologií a firemních IT infrastruktur. Součást nadnárodní skupiny S&T Group. A výjimečný partner, v prvé řadě.