Microsoft business řešení

Specializujeme se na poskytování služeb a produktů založených na Business řešeních společnosti Microsoft, zejména Microsoft SharePoint a Microsoft Dynamics CRM. Naši specialisté a konzultanti poskytují business manažerům zákazníka významnou pomoc při řešení procesů důležitých pro jejich společnost. IT manažerům pak systémy s jistotou dlouhodobého rozvoje a udržitelnosti a zajišťují i rozvoj kompetencí jejich týmů v dané oblasti.
Na uvedených technologiích jsou poskytovány služby s využitím zkušeností z projektů jiných zákazníků,  které nejsou omezeny jen na implementaci technologie, ale i na optimalizaci procesů, kde jsou obdobné zkušenosti velikým přínosem. Na základě těchto zkušeností jsou nejen řešeny individuální potřeby zákazníka, ale nabízíme již standardizovaná řešení procesů, které jsou standardní bez ohledu na zaměření a velikost zákazníků. Mezi takovéto řešení patří například:
 • Správa řízené dokumentace - řízený proces od vzniku a schvalování řízených dokumentů až po řízenou distribuci k uživatelům dokumentu.
 • Agenda auditů - od plánu různých typů auditů, přes záznamy a schvalování výstupů z auditů až po řízené řešení celého životního cyklu tvorby nápravných opatření na základě nálezů auditu.
 • Interní schvalovací procesy - elektronické řešení plánování a využívání sdílených zdrojů, nákupů nebo požadavků na služební cesty či dovolenou.
 • Likvidace faktury - celý životní cyklus včetně schvalovacích procesů od přijetí účetního dokladu až po jeho likvidaci v ekonomickém systému.
 • Ticketing systém - řešení požadavků nejen na IT, ale veškeré složky zajišťující technické a administrativní požadavky zaměstnanců či zákazníků.

V případě nutnosti doplnění funkcionalit, či integrace dalších systémů nabízíme i možnost vývoje vlastních funkcí.

Přidanou hodnotu dodaných řešení významně zvyšuje integrace z produktů dalších partnerských společností, zejména:
 • ABBYY - produkty automatizace digitalizace dokumentů a vytěžování informací
 • NINTEX - automatizace pracovních postupů a inteligentních formulářů

Všichni specialisté a konzultanti poskytující zákazníkům služby řešení v oblastech:
 • analýza uživatelských požadavků a návrh řešení
 • instalace, customizace a následný rozvoj dodaných řešení
 • uživatelská řešení
 • vývoj vlastních řešení pro Microsoft SharePoint a Microsoft Dynamix v .net
 • návrh a implementace integračních můstků na další technologie
 • správa zákaznických systémů dle SLA
 • školení uživatelů a správců

Máme příslušné kompetence podloženy nejen zkušenostmi, ale i certifikacemi výrobců  technologií.  Za dodané zákaznické řešení jsme získali ocenění Microsoft Award.
Jako certifikovaný partner výše zmíněných výrobců nabízíme zákazníkům podporu dodaných technologií na nejvyšší úrovni s využitím sofistikovaných nástrojů.