Outsourcing IT

V současné době, kdy dopady globální ekonomické krize nutí většinu společností snižovat své náklady, je na vzestupu trend vyčlenit (outsourcovat) některé podpůrné služby provozu firmy. Tímto způsobem lze dosáhnout významných finančních úspor za udržení nebo dokonce zlepšení  úrovně poskytovaných služeb.

Dle našich analýz a zkušenosti lze největších úspor docílit u outsourcingu IT u společností se 150 až 500 zaměstnanci, kde je IT oddělení obvykle tvořeno ze dvou až tří interních zaměstnanců, kteří se starají o veškeré technologie, aplikace i uživatele.

Nasazení služeb outsourcingu od S&T zahrnuje převzetí zaměstnanců, definování finančních a klíčových  kvalitativních cílů služby, sestavení katalogu služeb, zřízení standardního modelu jednoho kontaktního místa "Service desku". Formou outsourcingu nabízíme nejen snížení nákladů na provoz, ale i zajištění dostatečného personálního zázemí pro dlouhodobé kvalitní poskytování služeb, jistotu dostupnosti a schopnost transparentního plánování nákladů.

VÝZVY 
 • je třeba snížit náklady na provoz IT
 • potřeba přesně plánovat náklady na budoucí období
 • kvalita služeb musí zůstat stejná nebo musí být lepší
 • musí být garantována zastupitelnost v týmu, který IT systémy spravuje
 • nejsou dostatečné lidské zdroje pro akce přesahující běžnou denní rutinu v IT oddělení
 • komplexnost a složitost IT narůstá a s tím i potřeba znalostí IT lidí
ŘEŠENÍ
 • optimalizace procesů a sdílení lidských zdrojů
 • jasně definovaný kontrakt s cenou služby
 • kvalitu služeb garantují zkušenosti týmu S&T a metodiky dle ITIL procesů
 • služby jsou smluvní pod standardními SLA
 • S&T disponuje 150 specialisty pro poskytování těchto služeb
 • S&T disponuje certifikacemi na více jak 50 HW/SW IT technologií
BENEFITY
  
 • snížení nákladů na IT služby
 • snadnější plánování investic a provozních nákladů
 • kvalita služeb měřena a vyhodnocována
 • garantována zastupitelnost IT specialistů
 • snadno a rychle dostupné zdroje pro realizaci velkých projektů
 • získání důvěryhodného partnera s potřebnými znalostmi a zkušenostmiFormou outsourcingu nabízíme:


Centrální Helpdesk/Servicedesk
Jedno kontaktní místo pro všechny uživatele. Díky Helpdesku, který je obsazen zkušenými operátory, získá uživatel okamžitou telefonní a vzdálenou pomoc přímo na svém PC. V obvyklých případech je Helpdesk schopen vyřešit 60% všech požadavků. V případě, že není schopen vzdáleně požadavek vyřešit, předává ho k vyřešení dalším skupinám specialistů.

Správu koncových stanic a periferií
Služba vám může pomoci v celém životním cyklu PC, notebooku, tabletu, tenkého klienta - od instalace, individuálního nastavení, předání uživatelům, zaškolení, servisu hardwaru i softwaru na místě uživatele až po de-instalaci, ekologickou likvidaci nebo obnovu a následný prodej za zůstatkovou cenu jménem klienta. Vybavení pracovního místa IT technikou, včetně všech souvisejících služeb a software, si lze u nás také pronajmout za měsíční poplatek.

Správu serverů a centrálních systémů a aplikací
Každé IT spravuje rutinní záležitosti a zároveň mnoho náročných technologických celků (serverů, diskových polí, UPS, operačních systémů, virtualizace, databází, poštovních, ERP/CRM aplikací atd.). Pro správu a servis takového množství technologií je třeba expertní znalostí celého týmu specialistů, které si většina firem nemůže dovolit zaměstnávat jen pro svou potřebu, ale může si jejich know-how najmout. Součástí kontinuální správy je také patch management a garantovaný HW servis svěřených systémů.

Zálohování a obnovu dat
Klíčová data na centrálních datových úložištích a serverech musí být pravidelně zálohována, je třeba provádět kontroly obnovitelnosti dat a nastavení politik definovaných zákazníkem. Na přání zákazníka lze provádět zálohování dat i na koncových stanicích uživatelů do privátního nebo public cloudu.

Outsourcing tisků/správu tiskáren
V oblasti konsolidace tiskových řešení lze docílit nemalých prostor. Jednou možností je kompletní outsourcing s cenou za stránku, kde veškeré investiční a servisní náklady nese S&T. Další obvyklou variantou je servisní podpora klientem zakoupených zařízení formou garantované doby opravy, dodávky spotřebního materiálu za předem definovanou cenu.

Správu sítě
Obsahem služby je údržba síťových prvků - switchů, routerů, firewallů, IDS/IPS systémů, content filtrů, IP telefonie. Naši certifikovaní specialisté v rámci služby zajišťují garantovanou dostupnost, servis, změnová řízení, zálohování, obnovy konfigurací a konzultace dalšího rozvoje sítě.

Monitoring IT
Monitoring je integrální služba celkového outsourcingu. Díky této službě získáváme přehled o aktuálním stavu celého IT od HW až po jednotlivé procesy a aplikace. Zpětně vyhodnocujeme dostupnost, kvalitu a kapacitu prvků i služeb. Monitoring poskytuje klientovi, našemu HelpDesku a dalším skupinám specialistů klíčové informace o svěřeném IT klienta.

Dodávka služeb outsourcingu od S&T se řídí procesním rámcem ITIL a je jako celek zastřešena Service Level Managementem. Služby outsourcingu od S&T jsou certifikovány ISO 20000.