Serverová virtualizace

S přibývajícím výkonem a kapacitou paměti serverů jsme došli do stadia, kdy se provozování jednoho operačního systému a aplikace na jednom serveru stalo neefektivním. Typický server byl vytížen na cca  5% a v IT bylo třeba takových serverů jednotky až desítky - plýtvání energií. Správa takového prostředí nebyla vzhledem k různorodosti serverů také nijak jednoduchá a zajištění vysoké dostupnosti pomocí různých softwarových aplikačních clusterů vyžadovalo hluboké znalosti a čas. Vznikla poptávka po zefektivnění provozu těchto zdrojů.

Odpovědí je virtualizace. S&T CZ má v této oblasti dlouholeté zkušenosti a navrhla a implementovala stovky virtualizačních projektů.

Virtualizace se dívá na server jako na množinu zdrojů - procesorový výkon, kapacita operační paměti, disková kapacita, konektivita LAN nebo SAN. Zdroje více serverů lze sjednocovat a tvořit tak pooly zdrojů. Z těchto poolů lze ukrajovat zdroje ve formě virtuálních serverů. Snahou je, aby každý vytvořený virtuální server pracoval pokud možno nezávisle na ostatních virtuálních serverech a byla umožněna optimalizace výkonu dle okamžitých potřeb aplikace. O kvalitní rozdělení zdrojů se stará hypervizor, který je instalován jako základní vrstva na každém serveru.

Důležité vlastnosti virtualizace jsou např. následující:
 • virtuální servery mohou pracovat s různými operačními systémy (OS)
 • virtuální servery lze přenášet z jednoho serveru na druhý, a to i bez přerušení běhu OS
 • virtuální servery běží na hypervizoru, který je na všech serverech stejný; jsou nezávislé na hardwaru serverů
 • u virtuálního serveru lze dynamicky měnit přiřazení zdrojů podle potřeb provozovaných aplikací
 • existují mechanizmy, pomocí kterých lze klonovat virtuální servery, vytvářet jejich snapshoty apod.

Výše uvedené vlastnosti přinášejí následující hodnoty:

Efektivita provozu IT
 • menší provozní náklady - pomocí snížení počtu serverů, standardizace, automatizace procesů
 • optimalizace provozu - virtuální server lze přizpůsobit aplikaci
 • testování a vývoj - lze velmi rychle připravit testovací nebo vývojové prostředí, vracet se ke starším verzím atd.

Bezpečnost IT
 • zálohování - virtuální servery lze jednoduše a rychle zálohovat a obnovovat; zkracují se potřebné časy obnovy i časy nutné pro zálohu
 • vysoká dostupnost - virtuální server lze kdykoliv přenést na jiný server a zajistit tak kontinuitu provozu aplikace, a to bez nutnosti nastavení aplikačního clusteru
 • podpora DR procesů - virtuální server můžete provozovat beze změny na interních serverech, DR lokalitě nebo v cloudu

Dohled a automatizace
 • centralizovaná správa - dohled nad všemi virtuálními servery a zdroji z jednoho místa
 • efektivní správa zdrojů - využití zdrojů virtuálních serverů tak, aby nedocházelo k plýtvání či nedostatku zdrojů
 • automatizovaný provisioning - možnost vytvoření virtuálního serveru včetně OS a aplikace na několik kliknutí
 • samospráva - virtuální server si vytváří sám uživatel po schválení dle procesů firmy
 • billing - je možné rozpočítat náklady na jednotlivá oddělení dle spotřebovávaných zdrojů

Dále lze díky virtualizaci zajistit provoz velmi starých OS a aplikací, které již nelze provozovat přímo na současných serverech - starší  verze Windows apod. Převedení na virtualizaci je jednoduché, rychlé a přináší výhody.


SOFTWAROVĚ DEFINOVANÉ DATOVÉ CENTRUM (SDDC)
Zvládnutí  samotné virtualizace jednotlivými výrobci je dnes již samozřejmostí, stejně jako zajištění vysoké dostupnosti, podpory zálohování apod. Výrobci se dnes zaměřují na technologie správy virtualizace s cílem maximálně zjednodušit život IT správcům a umožnit úplný přechod na SDDC.

SDDC, až je poměrně novým pojmem, v sobě neskrývá nic, o čem bychom již předtím neslyšeli. Cílem SDDC je poskytnutí platformy pro provoz IT formou služby.   Jedná se tedy o jakýsi mezistupeň ke cloudovému  prostředí, a to jak privátnímu, tak hybridnímu či veřejnému

Jako kterákoli jiná IT služba je virtualizace pouhým nástrojem.  A každý nástroj může být dobrým sluhou, stejně jako zlým pánem, pokud je nesprávně vyprojektován či nevhodně nasazen. Naši školení profesionálové přistupují k projektům  nejenom  z hlediska samotné virtualizace, ale i jako celku, tedy komplexního pohledu na firemní IT.

S ohledem na dlouholeté zkušenosti získané z mnoha virtualizačních projektů nabízíme kompletní servis v této oblasti. Portfolio virtualizačních služeb zahrnuje následující aktivity:
 • analýza potřeb společnosti (ROI, TCO), návrh rozpočtu
 • technická a aplikační analýza
 • návrh vhodného řešení a výběr technologie
 • implementace na klíč, resp. implementace dle konkrétního požadavku klienta
 • zaškolení personálu a vypracování kvalitní dokumentace
 • začlenění do plánu zálohování a disaster recovery
 • servisní a konzultační podpora


Produkty a řešení
V oblasti virtualizace jsme certifikovaným partnerem společnosti VMware, Citrix a Microsoft. Nabízíme tedy služby pro všechny největší zavedené virtualizační platformy.

VMware
VMware je lídrem v oblasti virtualizace, díky dlouhodobému vývoji nabízí kombinaci nejvyšší úrovně kvality, stability řešení a širokého portfolia produktů.

VMware vSphere v kombinaci s balíčky vCenter a vCenter Operations Management Suite (VSOM) nabízí plnohodnotné řešení pro platformu SDDC, a tím přechod na IT as a Service. Další nadstavbou pro podporu cloudu je vCloud Director, Automation Centera  vCenter Orchestrator.

Pro řešení Disaster Recover je k dispozici vCenter Site Recovery Manager, který za vás zajistí automatizovaný přenos provozu mezi produkční a záložní lokalitou.

VMware se nesoustředí pouze na největší IT provozy. V jeho portfoliu najdete zvýhodněné startovací balíčky, které již mnoho let pomáhají šetřit náklady v mnoha menších IT provozech - typicky do několika desítek virtuálních serverů. Pro nejmenší virtualizace je k dispozici řešení zdarma.

Microsoft
Klíčovým produktem společnosti Microsoft v oblasti virtualizace je Hyper-V, moderní platforma, která řeší potřeby firem od nejjednodušších scénářů virtualizace několika serverů až po komplexní řešení zahrnující škálovatelná a samoobslužná datová centra o stovkách, či tisících serverů.

Základní produkt Microsoft Hyper-V Server je v ceně licence Windows, nicméně k efektivní správě většího prostředí je nutné pamatovat na náklady spojené s pořízením ovládacího nástroje Systém Center Suite.

Citrix
I přes své   nesporné kvality je Citrix XenServer z hlediska serverové virtualizace spíše okrajovým produktem. Sám Citrix přiznává, že jeho doménou je virtualizace desktopů a aplikací. V určitých případech však použití Citrix XenServer přináší  jisté výhody, a proto se stále nasazuje.
Aktuální novinky k únoru 2017 z oblasti Citrixu naleznete zde.