Business Intelligence

Business Intelligence (BI) systémy patří do skupiny systémů pro podporu rozhodování. Tyto  systémy zpracovávají data z interních i externích provozních systémů organizací a ve vhodné agregované formě je poskytují uživatelům, kteří na jejich základě činí rozhodnutí operativního, taktického nebo strategického významu. Zjednodušeně řečeno: BI nástroje dodávají manažerům společností správné a včasné informace, které vedoucí pracovníci potřebují pro rozhodování a řízení firem. Vše navíc v efektivní grafické podobě tak, aby byly podávané informace maximálně přehledné a srozumitelné.

Řízení firmy se v poslední době stále více podobá řízení auta. Je třeba reagovat na změny, a to okamžitě, každé zdržení může mít nedozírné následky. Podobně jako automobilky konstruují nové bezpečnostní a ochranné prvky, vyvíjí IT společnosti moderní softwarové nástroje, které pomáhají řídit firmy efektivněji. Součástí BI je oblast Data Warehouse (DW), což jsou speciální databáze označované jako datové sklady, jež fungují jako informační základna pro BI, a také Management Information System (MIS), programy spadající mezi takzvané Manažerské informační systémy, jež zpracovávají nesetříděné údaje z databází.

Rozdíl mezi Business Intelligence a ERP, tedy informačními systémy pro řízení firmy, spočívá v uspořádání dat. Zatímco ERP systémy jsou nastaveny tak, aby poskytovaly souhrnné informace o chodu firmy ve stanovených časech a ve formální podobě (účetní kniha, výkaz majetku, fakturace apod.), smyslem BI je rychle poskytnout aktuální informace, v momentě kdy to manažer firmy, podobně jako řidič auta, potřebuje.

Analytické produkty BI jsou schopny odpovědět na všechny důležité otázky vedení společnosti:
 • Základní otázkou je často „kolik“, v ten moment pomůže funkce reportingu. Report může být standardizovaný podle předem definovaných parametrů, ale stejně tak si může uživatel vyvolat report specifický, dle oblasti, kterou v daném okamžiku řeší
 • Zní-li otázka „proč“, může manažer využít funkci analýzy, která umí prozkoumávat data podle různých souvislostí, či abnormalit a výjimek
 • Pokud je otázka „co dál“ nebo „co kdyby“, je tu funkce plánování, tedy vytváření scénářů budoucího vývoje na základě měnících se parametrů
 • Zajímá-li manažera „kde jsou úzká místa“, případně „jak si vedeme“, nalezne odpovědi ve funkci scorecardingu, která pracuje s daty z předchozích oblastí a jednoznačně diagnostikuje, které činnosti se zlepšují a které zhoršujíKlíčovou schopností profesionálů S&T je pak customizace, kdy pro provozované BI prostředí, či jednu BI aplikaci, dokážeme rozšířit standardní funkcionalitu o nové funkcionality, či celé doplňkové řešení. Zároveň jsme připraveni našim zákazníkům pomoci řešit integraci výstupů z BI prostředí i do jiných podnikových systémů v podobě propojení na intranet, či mobilní platformy.

Společnost S&T CZ se dlouhodobě specializuje na komplexní řešení v oblasti Business Intelligence a spolupracuje se špičkovými dodavateli softwarových a technických prostředků pro tuto oblast (IBM, Microsoft, SAP). Týmy našich zkušených konzultantů již realizovaly řadu úspěšných BI projektů napříč širokým spektrem různých odvětví podnikání.

Nabízíme řešení následujících oblastí:

Reporting, analýzy a dashboardy


Využijte potenciál ukrytý v datech, která vaše firma v průběhu  svého podnikání shromažďuje, ať už jde o interní údaje (výroba, prodej, finance, aj.), informace o zákaznících nebo o data z trhu. Vytvoříme pro vás analýzy, grafy, tabulky, pokročilé dashboardy, scorecardy podle vámi definovaných parametrů a zároveň vás naučíme, jak si můžete sami vytvářet analýzy dle svých vlastních požadavků. Nabízíme také sadu již připravených a snadno implementovatelných reportovacích sestav pro jednotlivé oblastí řízení (oblasti finance, výroba, obchod, nákup, sklady) vycházejících ze zkušeností získaných u našich zákazníků.


Plánování, rozpočtování, predikce


Zefektivníme procesy plánování a řízení výkonnosti vhodným nastavením procesů, podpořených automatizovanými nástroji. Pomůžeme nastavit celý plánovací proces od stanovení cílů až po rozpočtování a predikce budoucího vývoje. Naše nabídka pokrývá všechny moderní funkce plánování, a to zejména možnost modelování, automatizaci procesů plánování a zpracování dat, lepší průběžné měření, možnost modelování scénářů budoucího vývoje na základě měnících se parametrů, porovnávání relevantních ukazatelů.Mobilní BI


Manažeři a obchodní zástupci mohou průběžně sledovat plnění svých obchodních plánů, mít neustálý přehled o situaci, kdykoliv jsou mimo kancelář, a pružně reagovat na obchodní příležitosti.

Tvorba datových tržišť a skladů


Pomůžeme vytvořit jednotnou datovou základnu a integrovat, porovnávat a analyzovat data z různých  interních i externích systémů.

Co nabízíme:
 • analýzy současného stavu a návrhy řešení
 • kompletní instalaci BI systému
 • upgrade reportingového systému
 • dodání BI aplikace
 • testování výkonu systému
 • vývoj na míru
 • audit BI systému
 • školení
 • aplikační a licenční podporu


Navrhujeme řešení na bázi produktů IBM/Cognos, Microsoft a SAP. Disponujeme týmem certifikovaných konzultantů, kteří při realizaci řešení dokáží předat zkušenosti získané v průběhu předchozích realizací řešení. Nabízená BI řešení a služby jsou určeny pro celé spektrum zákazníků, bez ohledu na obor podnikání nebo velikost společnosti.


Produkty a řešení
 • IBM Cognos

Primárním úkolem tohoto produktu je optimalizovat rozhodovací procesy ve firmě tak, že na každé rozhodovací úrovni zpřístupní systém správné informace, ve správném formátu a správném čase. To je možné i díky konstrukci IBM Cognos, neboť to není soustava oddělených nástrojů, ale jediná integrovaná platforma, která umožňuje integrovat, sdílet, publikovat a celkově využívat jakákoliv firemní data.
 • Microsoft BI

Platforma analytických nástrojů Microsoft Business Intelligence je založena na SQL Serveru, včetně výkonné relační databáze, či dalších nástrojů s tím spojených. Celkově tvoří nástroje Microsoft BI ucelenou sadu produktů úzce propojených se systémem Office, či SharePoint Server.
 • SAP BusinessObjects

SAP BusinessObjects Edge BI představuje kompletní sadu nástrojů pro manažery a podnikové analytiky ze středně velkých firem, které chtějí využít potenciál Business Intelligence pro další růst svého podnikání. V podobě tohoto řešení získávají nástroje pro reportování, personální dashboardy, finanční analýzu, zabezpečený přístup k datům, nástroje pro datovou integraci, jež umožní načtení dat a informací z různých datových zdrojů.

Prezentace: Mobilní Control Metrics k nahlédnutí zde.