Zálohování a archivace dat

Vhodně zvolená strategie ukládání a zálohování dat –nejcennějšího aktiva každé firmy - dokáže snížit náklady na vlastnictví datového archivu a zajistit dostupnost informací v pravý čas. Protože data není třeba mít „jen“ dostupná, ale přiměřeně rychle dostupná - přehnané požadavky na rychlost přístupu k datovému úložišti celý proces zdražují, při přehnaném šetření zase mohou být data dostupná se zpožděním.

Společnost S&T disponuje jak komplexní metodikou umožňující účinné strukturování a řízení dat, tak i profesionálními znalostmi v oblastech zálohování a archivace dat - počínaje detailní analýzou firemního prostředí zákazníka, přes detekci potřeb, návrhy precizního řešení, pilotní instalaci, implementaci, až po zkušební provoz s veškerou nutnou následnou podporou. S&T spolupracuje s předními světovými výrobci produktů pro zálohování a archivaci, například EMC, Veeam, HP, či NetApp.

Hlavním smyslem zálohování  a archivace je možnost vracet se k předchozím verzím, což může například pomoci vrátit data do stavu před tím, než došlo k nějaké chybě, ať už závadou na úložišti, nebo především kvůli lidské chybě, či přírodní pohromě. Kromě ochrany samotných dat - mezi ty nejdůležitější řadíme dokumenty a data v informačních systémech - můžeme provádět i ochranu nastavení aplikací, informačních systémů a operačního systému.

Vzhledem k existenci duplicitních dat v zálohovacích systémech  jsou často nasazovány deduplikační technologie, tedy speciální programy, které v zálohovaných datech vyhledávají duplicitní data a ukládají je jen jednou  s tím, že v původním místě zanechají odkaz na unikátní data ve formě takzvaného pointeru.

Nedílnou součástí zálohování, takřka sesterským procesem, je archivace. Rozdíl mezi těmito dvěma činnostmi spočívá ve vytváření/nevytváření kopií: zatímco při zálohování vzniká kopie dat, které tak zůstávají na stejném místě a kopie na jiném, archivace je odsunutí dat na jiný typ úložiště (často s nižšími provozními náklady), a žádná kopie nevzniká.

K archivaci se přistupuje především z legislativních a ekonomických důvodů, kdy je nutné některé informace uchovávat i řadu desítek let poté, co se aktivně nevyužívají, a zbytečně by zabíraly kapacitu nově vznikajícím datům na drahých diskových úložištích. Nicméně i archivní data je vhodné zálohovat, anebo alespoň replikovat na více míst, aby nedošlo k jejich nevratné ztrátě. Zároveň je nutné brát v potaz, že v dnešní době vzniká mnoho dokumentů jako čistě elektronická informace, takže jsou na datové archivy kladeny stále větší nároky.

Celkově lze konstatovat, že zálohování a archivace dat je v dnešní době základem úspěšného podnikání každé firmy, nicméně i oblast IT postihují nehody, kdy dochází ke ztrátě informací. Proto je stejně důležitým prvkem práce s daty schopnost jejich obnovy v případě živelné pohromy, napadení virem, ukradení, nebo i důsledkem obyčejné lidské chyby, kdy dojde ke smazání informací. Oblast celkově označovaná jako Disaster Data Recovery, tedy obnovení dat v případě nehody, je firmami často opomíjeno, ale teprve v momentě, kdy soubor s důležitými informacemi nejde otevřít, nebo rovnou počítač zamrzne, si daný manažer uvědomí důležitost péče o data.

Specialisté společnosti S&T jsou vybaveni znalostmi a zkušenostmi v oblasti návrhu a implementace datových úložišť, serverů, infrastruktury LAN a SAN, zálohování, aplikací a procesů. Jsou si vědomi, že správně zvolená strategie zálohování dokáže snížit náklady na vlastnictví datového archivu a zároveň zajistit dostupnost informací v pravý čas. Zároveň dbají na ekonomickou efektivitu prostředků vynakládaných do zálohovacích kapacit, proto je součástí navrhovaných řešení i deduplikace dat. Díky využití těchto technologií lze ušetřit až 90 procent stávajících zálohovacích kapacit a tedy ušetřit na pořizování nových.

V otázce archivace dat kladou experti S&T důraz na odolnost archivu a garanci neměnnosti dat, včetně prokazatelné pravosti těchto informací. Pro zavedení správně fungujícího archivu je potřeba tří základních prvků: znalosti procesů, jež vycházejí z interních nařízení firmy, pořízení archivačního softwaru včetně jeho napojení na zdroj dat, a archivační úložiště, kam jsou data – po uložení do archivu – přesunuta.

Produkty a řešení


- VEEAM Backup & Replication - specialista na zálohování virtualizace, 
  k nahlédnutí
zde.
- EMC řady VNX, ISILON
- HP
- NetApp
- Dell