Aktivní síťové prvky a IP telefonie

Provoz datových sítí je zajištěn komplexem zařízení, která se nazývají aktivní prvky. Datové sítě, resp. aktivní prvky, tvoří centrální bod každé IT infrastruktury, a proto je kladen velký důraz na kvalitu, průchodnost, bezpečnost a spolehlivost. Jakýkoliv výpadek datové sítě může ovlivnit chod IT infrastruktury.  Dlouhodobě poskytujeme služby návrhu, realizace, správy a servisu aktivních prvků, dodávky bezdrátových WIFI sítí a IP telefonie, videokonferenčních zařízení a CCTV systémů.

Disponujeme vlastním testovacím pracovištěm vybaveným novými i staršími aktivními prvky Cisco a HP, ve kterých dokážeme nasimulovat prostředí zákazníků a otestovat případné řešení problémů. Dále máme vlastní rozsáhlý servisní sklad aktivních prvků v lokalitách Praha a Brno, který poskytuje zákazníkům rychlou odezvu v případě servisního zásahu.

Součástí realizačního týmu je několik skupin techniků rozmístěných v lokalitách Praha, Liberec, České Budějovice a Brno, kteří  jsou držiteli nejvyšších certifikací Cisco, HP a dalších a mají  bohaté zkušenosti z realizačních projektů i ze školicí praxe.

Na základě našich mnohaletých zkušeností s datovými sítěmi se snažíme nalézat vždy optimální řešení potřeb našich zákazníků. Sledujeme přitom vždy základní kritéria:
 • spolehlivost
 • propustnost sítě, rychlost a škálovatelnost
 • přenos velkých objemů dat
 • rychlé odezvy aplikací, zajištění kvality služby QoS pro uživatele a aplikace
 • snadný přístup ke sdíleným zdrojům
 • integraci přenosu dat, hlasu a obrazu
 • jednoduchou správu každého prvku i celku
 • bezpečnost systému
 • virtualizaci a snadnou správu

Řešíme veškeré potřeby celého životního cyklu síťové infrastruktury a poskytujeme:
 1. Analýzu stávající datové sítě návazných systémů zákazníka včetně detailního průzkumu aktivních prvků z pohledu redundance, spolehlivosti, bezpečnosti, aktuální konfigurace a nastavení, rychlosti a průchodnosti, rozšiřitelnosti, odolnosti proti útokům zevnitř i z venku datové sítě a porovnání z pohledu aktuálních možností a trendů v této oblasti.
 2. Vypracování podrobného projektu úpravy datové sítě včetně rozdělení do jednotlivých etap, směřujících ke stavu odpovídajícímu doporučeným standardům, nastavením a topologiím.
 3. Realizaci datové sítě, případně úprav datové sítě s minimálními dopady na výpadky IT provozu.
 4. Post implementační podporu.
 5. Servisní pokrytí s dostupností služby až 24x7x2 hodiny on-site.
 6. Školení administrátorů datové sítě.

Produktové portfolio, které integrujeme do našich řešení, obsahuje:


 • firewally a zařízení pro bezpečné připojení do datové sítě
 • páteřní, agregační a přístupové přepínače a směrovače
 • integraci dat, hlasu, chatu a videa - komplexní řešení IP telefonie, videokonference a CCTV
 • komponenty WIFI sítí včetně centrální správy a vizualizace
 • zařízení pro optimalizaci WAN linek
 • zařízení pro přenos IP televize
 • nástroje pro správu a vizualizaci WAN, LAN, WIFI sítě
 • systémy pro řešení a správu bezpečných přístupů do datové sítě s ohledem na stále častější používání mobilních zařízení

V převážné míře se orientujeme na dodávky síťových řešení od společnosti Cisco Systems, HP, Dell  a Allied Telesis.