Pokročilé plánování

Siemens PREACTOR


Soudobé trendy ve výrobě jsou zaměřeny na snižování úrovně zásob za účelem snížení nákladů, při současném udržení schopnosti uspokojovat požadavky na zkracování průběžných dob. Tento protiklad cílů nutí firmy hledat způsoby, jak optimalizovat výrobu, omezovat aktivity bez přidané hodnoty (např. neproduktivní seřizovací časy) a jak získat informace o problémech s předstihem dostatečným pro jejich odstranění.   

Optimalizace výrobních procesů je klíčem k efektivní výrobě


Alokace zdrojů a časové rozvrhování patří zcela určitě mezi velmi komplexní a náročné aktivity. Je nepodstatné, zda se jedná o výrobní stroje a linky úzce specializované výrobní firmy nebo řízení lidských zdrojů v nevýrobní sféře. Podstata problému se příliš neliší. Vždy je to především o tom, že počty zdrojů a úkolů jsou vysoké na to, aby lidský mozek zvládl tuto činnost bez možnosti použití nějaké vizualizace.

Rozvrhování a pokročilé plánováni s nástroji PREACTOR


Systémy pro podporu rozvrhování a pokročilého plánování  výroby se staly již téměř standardní součástí kvalitních podnikových informačních systémů. Setkáte se s nimi také v naší nabídce v ERP řešeních na bázi systémů SAP a Infor. V některých případech může být ale výhodnější nasadit autonomní špičkový plánovací nástroj, který s ERP spolupracuje přes oboustranné rozhraní.

Nabízíme osvědčené řešení používané v různých odvětvích průmyslu prakticky po celém světě. Systém britské firmy PREACTOR International Ltd., která patří do skupiny Siemens, představuje otevřený modulární systém, který zahrnuje celou výkonnostní řadu rozvrhovacích nástrojů. Základem je plánovací tabule s možností zaplánování úkolů pomocí grafického přesouvání přímo v Ganttově diagramu. Kromě toho je k dispozici velké množství automatických rozvrhovacích pravidel, které lze ve vyšších produktových verzích upravovat, popř. vytvářet svá vlastní pravidla.

Preactor vám pomůže předvídat zatížení, ukázat dopad neočekávaných událostí na kapacity a plánované dodávky a poskytne vám nástroje k testování variant před přijetím rozhodnutí.

Otevřenost a integrace


Preactor je otevřený, vysoce konfigurovatelný systém. K dispozici jsou nástroje pro modifikaci a doplňování struktur i rozvrhovacích pravidel, pro import a export dat, pro využití tiskových reportů z prostředí MS SQL Server Reporting Services a nástroje pro publikování vytvořeného plánu na web.

Preactor je navržen tak, aby mohl být používán jak samostatně, tak i ve spolupráci s externím software. Často je integrován s ERP nebo MES systémy.

Oblasti nasazení


PREACTOR  je implementován ve více než 4500 firmách v 88 zemích po celém světě. Je používán v řadě průmyslových odvětví, jak v malých a středních firmách, tak i jako globální řešení ve velkých korporacích.

Přínosy nasazení


Existuje více než 100 případových studií dokazujících přínosy při nasazení systému PREACTOR. Kvantifikovatelné přínosy se promítají do návratnosti investice v řádech týdnů.
  • 15 - 20% zvýšení produktivity - lepší využití stávajících kapacit
  • 40 - 50% snížení hodnoty zásob vstupního materiálu - synchronizace nákupu a proveditelného rozvrhu výroby
  • 40 - 50% snížení neproduktivních časů - snížení rozpracované výroby, která zpomaluje výrobní tok
  • 50 - 90% zlepšení dodávek zákazníkům - nárůst včasných dodávek

Podpora v České republice


Firma S&T CZ s.r.o. jako partner firmy Preactor International Ltd. realizuje kompletní projekty implementace a poskytuje veškerou podporu po celou dobu života řešení.

Strategie pro pokročilé plánování realizujeme rovněž v rámci nasazování podnikových informačních systémů ERP SAP a Infor.