Podnikové systémy a řešení Infor

Informační systémy Infor

 
Skutečná kvalita vzniká spojením moderních metod a přístupů s dlouholetou zkušeností řady odborníků, to je i případ informačních systémů kategorie ERP Lawson M3 a ICL MAX. Oba systémy si vydobyly významnou pozici a uznání zákazníků ve více než čtyřiceti zemích – pro svou mimořádnou flexibilitu a úroveň podpory především v oblasti podpory výrobních činností v podnicích střední a větší velikosti. Na jejich úspěchy navazují nyní systémy Infor M3 a Infor MAX+, které rozvíjí, distribuuje a podporuje americká společnost Infor Global Solutions. Společnost S&T CZ je smluvním partnerem Infor a pečuje o produkty i blaho zákazníků nejen v České republice, ale i na Slovensku, v případě Infor MAX+ v celém regionu střední a východní Evropy (CEE). 

Infor M3®


Infor M3® je komplexní informační systém kategorie ERP. Jeho název odkazuje na tři základní firemní aktivity, které pokrývá – Make, Move, Maintain, tedy Vyrobit, Dopravit, Udržovat. Plně lokalizované řešení pro český a slovenský trh pokrývá všechny hlavní firemní procesy:
 • finance a účetnictví,
 • řízení a sledování výroby,
 • řízení podnikové údržby,
 • řízení vztahů se zákazníky a
 • řízení dodavatelských řetězců.

Kromě standardních funkčností řešení obsahuje i podporu pro pokročilé plánování výroby, unikátní řešení pro sledovatelnost šarží, nebo speciální moduly pro masný průmysl. Bohatá funkčnost řešení umožňuje pokrýt širokou škálu průmyslových odvětví, jako jsou
 • potravinářství a nápojový průmysl,
 • oděvní a módní průmysl,
 • tradiční diskrétní výroba (strojírenský, automobilový, elektrotechnický průmysl),
 • procesní výroba (farmaceutický, gumárenský nebo plastikářský průmysl),
 • ale též servis (od domácích spotřebičů až po těžkou techniku) a opravárenství (železniční, lodní, letecké).

Funkčnosti obsažené v řešení umožňují efektivní nasazení i v distribuční společnosti s rozsáhlými dodavatelskými sítěmi. Současná verze řešení je vytvořena na platformě programovacího jazyku JAVA, což umožňuje výraznou platformovou i databázovou nezávislost. Řešení vyniká vysokou škálovatelností od počtu desítek až po desítky tisíc uživatelů. Uživatelské rozhraní je k dispozici ve dvou základních verzích. První z nich Infor Smart Office, „rich client“ na technologii Windows Presentation Foundation, poskytuje vysokou míru uživatelského přizpůsobení, včetně vývoje vlastních obrazovek. Druhý klient je koncipován jako tenký klient standardu HTML5, který na straně uživatele vyžaduje pouze webový prohlížeč. Technologie HTML5 současně umožňuje využití tohoto klienta na široké platformě různých zařízení i operačních systémů (např. Safari na iOS, Chrome na Androidu). Řešení je možné doplnit o moduly, které dále rozšiřují funkčnost jako je
 • mobilní řešení,
 • archiv dokumentů,
 • workflow,
 • manažerské řízení (BI),
 • nebo podniková sociální síť.

Implementační proces lze podstatně urychlit využitím mikrovertikálního přednastaveného řešení.

S&T nabízí úplnou škálu služeb a dodávek, potřebných pro úspěšné nasazení, efektivní provoz a kvalitní údržbu informačního systému podniku na bázi Infor M3.

Infor MAX+


Informační systém Infor MAX+ je určen pro podniky střední a menší velikosti, je ideálním řešením pro podniky s diskrétní výrobou, je vyspělým a ověřeným řešením pro sériovou i kusovou výrobu a pro jejich kombinace. Dobře se uplatní i ve společnostech, které jsou součástí dodavatelských řetězců, je vhodný i pro projektově orientované organizace, které pracují s rozsáhlými dlouhodobými zakázkami.

Infor ERP MAX+ poskytuje efektivní nástroje nejen pro výkonné složky podniku a jejich každodenní operativní potřeby, ale je také neocenitelným zdrojem klíčových informací pro vedoucí pracovníky, jimž umožňuje správně rozhodovat a efektivně řídit.

Infor ERP MAX+ má mezinárodní charakter zaměřený na potřeby zemí EU, plně podporuje daňové předpisy a procesy přechodu na jednotnou měnu EURO, lze ho konfigurovat pro více organizací, více závodů, více skladů, samozřejmě ve více jazycích a více měnách.

Infor Xi Platform


Infor Xi Platform představuje novou generaci technologické platformy, která spojuje svět sociálních sítí, ERP řešení, analytických nástrojů, archivu dokumentů a workflow do jednoho společného řešení, Infor Xi Platform dává uživatelům podnikového informačního systému zcela nové možnosti směrem ke komfortu a efektivitě práce. Prostředí bylo od počátku důsledně vyvíjeno pro použití jak na stolních počítačích, tak i mobilních zařízeních. Poprvé se tak uživatel dostává do prostředí, ve kterém může nejen přecházet plynule z jedné aplikace do druhé, ale má možnost taktéž využít přirozeného propojení těchto aplikací, kde jsou všechny události společně sdíleny.

Infor Xi Platform umožňuje především:
 • komunikaci mezi uživateli
 • tvorbu a provozování workflow
 • připojení a zobrazení dokumentů
 • oužití analytických nástrojů BI
 • kontextové zobrazení informací z ostatních aplikací

Prakticky to znamená, že při otevření záznamu o odběrateli v ERP jsou automaticky zobrazeny dokumenty (výpis z rejstříku), analytické informace, mapa s vyznačením adresy, apod.

V případě založení nového odběratele nebo dodavatele se automaticky aktivuje workflow, které zajistí prověření a doplnění záznamu.

Uživatel tak dostává k dispozici nástroj, který významným způsobem zkrátí a zefektivní rozhodovací proces, protože Infor Xi Platform poskytne všechny informace komplexně a současně strukturovaně.

Implementace řešení nad Infor Xi Platform vyvíjíme a nabízíme především pro naše zákazníky – uživatele ERP systémů Infor M3 a Infor MAX+, ovšem potenciálně lze tímto způsobem doplnit i jiné systémy z dílny společnosti Infor, včetně aplikací třetích stran.

Více informací o Infor Xi Platform naleznete zde.