SAP

 
Řešení SAP jsou nejpoužívanějším světovým standardem - jsou stabilní a univerzální, obsahují best practices od tisíců společností z celého světa a zároveň se dají uzpůsobit pro specifické potřeby zákazníků.

S&T CZ jako dlouholetý SAP partner může svým zákazníkům nabídnout jeden z nejzkušenějších týmů. A to nejen pro technické nastavení systému, ale také pro podporu procesních změn, optimalizaci postupů a návrhy uplatnění českých i mezinárodních best-practices. Zároveň, v rámci partnerství se SAPem a díky spolupráci s ostatními divizemi v S&T CZ, rozvíjíme a nabízíme našim zákazníkům řešení s využitím nových produktů a technologií, i komplexní řešení propojující SAP s okolními procesy a zařízeními.

Za velmi důležité pro naše zákazníky považujeme průběžné sledování kvality našich služeb a realizaci dodávek v dohodnutém obsahu, čase a ceně. Odrazem toho je dlouhodobé partnerství s našimi zákazníky, v řadě případů již výrazně přesahující 10 let.

Co nabízíme:

Podpora provozu


 • Aplikační hotline/Helpdesk
 • Rozvojové a podpůrné konzultace a školení
 • Externí administrace systému
 • Záruka provozu/Garance obnovy/Disaster recovery
 • End-to-end podpora HW i SW zákazníka (jeden partner pro celý systém)
 • Provoz centrálního Solution Managera
 • Outsourcing provozu - Hosting systémů - Cloudová řešení

Na základě důkladné prověrky našich expertních a technických předpokladů, prováděné pravidelně SAP AG, jsme držiteli certifikátu Partner Center of Expertise, který nás opravňuje k zajišťování nejvyšší úrovně SAP podpory a maintenance.

Implementační a konzultační služby


 • Implementace nových ERP řešení na míru, rozvoj
 • Implementace přednastavených SAP řešení
 • Roll-outy (ze zahraničí k nám i z ČR do dalších závodů doma i v zahraničí)
 • Podpora pro restrukturalizační projekty - fůze, migrace, integrace či vyčlenění závodů
 • Projekty Upgrade, technické migrace platforem a virtualizace
 • Analytická řešení na bázi SAP Bussines Objects
 • Implementace speciálních řešení dle požadavku zákazníka
 • Integrace SAP s okolními procesy (čárové kódy, mobilní zařízení, průmyslové snímače, docházkové a security systémy)
 • Akreditovaná školení pro Úřady práce a školící centra

Za kvalitu našich implementačních projektů jsme byli společností SAP ocenění certifikací
SAP Active Quality Management.

Dodávka SAP licencí


Díky dosaženým a udržovaným produktovým certifikacím SAP jsme oprávněni nabízet a dodávat našim zákazníkům licence produktů SAP, včetně licenčního maintenance. Ve vazbě na dosažený partnerský status můžeme našim zákazníkům pro tyto dodávky nabídnout velmi atraktivní ceny.

Speciální řešení od S&T


Na základě zkušeností z řady projektů jsme pro naše zákazníky připravili sadu speciálních řešení, které Vám pomohou zefektivnit a zpřehlednit toky informací a procesy v následujících oblastech:

Automatizace logistických a výrobních procesů
Od tisku štítků s čár.kódy nebo RFID, přes mobilní snímače s vlastními aplikacemi, až po optimalizaci procesu v SAPu:
 • Řešení pro řízené sklady, nákup a expedici
 • Řešení pro automatizaci údržby
 • Řešení pro výrobu

Řešení pro správu personálu
 • Elektronická docházka, benefity, agenturní personál, nepřítomnosti, schvalování a integrace do mezd
 • Elektronická komunikace se zaměstnanci (mzdové lístky, docházkové listy, portálové aplikace)
 • Přístupové a vjezdové systémy (integrace s C4)

Elektronické zpracování dokumentů (Bezpapírová kancelář)
 • Řešení pro oběh a schvalování dodavatelských faktur
 • Schvalování, řízení a oběh dokumentů (smlouvy, směrnice, dokumentace, a jiné)
 • Distribuce dokumentů chráněným pdf (šifrování, el.podpisy) – výplatnice, faktury, …

Kreditní kontrola obchodních partnerů (Smart Credit Info)
 • Průběžné ověřování Vašich odběratelů a dodavatelů (přímo ve Vašem SAPu) na veřejné i neveřejné zdroje kreditních informací
 • Možnost napojení na český i slovenský registr Nespolehlivých plátců DPH, na Registrované bankovní účty, na univerzální kreditní registr Credit check, na Insolvenční rejstřík, VIES a další
 • Integrace do Vašich procesů (platby, faktury, příjem zakázek, … )

Odkaz na univerzální kreditní registr Credit check naleznete zde.

Poruchová a pohotovostní služba

Unikátní řešení (nadstavba SAP-PM) pro společnosti s rozsáhlou výrobní či distribuční infrastrukturou, která vyžaduje průběžnou údržbu. Evidence a vyhodnocení poruchových hlášení od zákazníků a řízení následných akcí.

Mobilní aplikace a zpracování dat

 • Technologie SAP Transporter pro online i offline zpracování úloh na mobilních zařízeních - pro řízené sklady, příjem při nákupu, sběr dat z výroby, inventuru ve skladě, přípravu expedice, údržbu, inventuru Inv.majetku
 • Provoz SAP aplikací na mobilních zařízeních a Smartphonech
 • Centrální správa mobilní infrastruktury od SAP - SAP Sybase AFARIA

SAP do Vašeho mobilu


Uvítali byste provádění běžných operací, jako je schvalování a základní přehledy i mimo kancelář přímo z Vašeho mobilu nebo tabletu?
Víte, že SAP nově zpřístupnil své řešení FIORI  jako update zdarma a že S&T nabízí předpřipravené řešení pro  vybrané procesy za pevnou cenu a krátký čas?  Pro více informací klikněte prosím zde.

Správa a zpracování Cenných papírů

 • řešení na bázi SAP Treasury pro společnosti, které drží a zpracovávají Akcie, Dluhopisy, Depozitní certifikáty nebo jiné cenné papíry
 • automatizace periodických ocenění a účtování, dle českých i mezinárodních předpisů