Virtualizace desktopů a aplikací

Primárním cílem moderních IT systémů je podpora podnikových procesů. IT se posouvá z role podpůrné služby do role partnera, který má významný vliv na úspěch firmy. IT služby musí pružně reagovat na změny firemních procesů a pomáhají tak dosahovat konkurenční výhody. Doručování aplikací tradičním způsobem, tedy instalací na personální počítače, již v dnešní době nestačí. Požadavky na rychlou změnu služeb, bezpečný přístup k firemním i soukromým datům a aplikacím odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení není možné tradičním způsobem zabezpečit buď vůbec,  nebo je právě virtualizace desktopů.

S&T CZ patří k pionýrům v této oblasti  na českém trhu. Máme dostatek kvalifikovaných a certifikovaných pracovníků a zkušeností, abychom dokázali našim zákazníkům pomoci s jejich potřebami a zajistili úspěšnost jejich projektů.
  • Navrhneme vhodnou technologii virtuálního desktopu.
  • Ověříme zvolenou technologii v prostředí zákazníka.
  • Implementujeme technologii do produkčního prostředí zákazníka.
  • Zajistíme správu instalované technologie po celou dobu její životnosti.
  • Zajistíme rozvoj instalované technologie podle požadavků klienta.

Přínosy virtualizace desktopů


S ohledem na dynamicky se vyvíjecí  trh generuje nasazení  technologie virtuálních desktopů celou řadu výhod. Jde zejména o následující oblasti:

1. Snížení nákladů (TCO) na koncové stanice.
Virtuální desktopy umožňují nahradit klasická PC tenkými klienty. Tato zařízení mají velmi nízkou spotřebu energie. Zařízení jsou centrálně spravovávána a monitorována.  Neobsahují žádné aplikace ani uživatelská data, lze je tedy při poruše jednoduše nahradit. Virtuální desktopy využívají výpočetní výkon centrálních serverů, proto délka morální zastarávání, a tím i životnost, je dvojnásobná oproti klasickým personálním počítačům.

2. Business continuity.
Veškerá uživatelská  data jsou uložena v datových centrech. Toto řešení umožňuje využít sofistikované technologie pro ochranu dat, jako jsou disková pole, automatické zálohování, systémy pro automatickou obnovu po výpadku a mnoho dalších technologií.  Samotná datová centra poskytují zvýšenou bezpečnost pomocí centrálních zálohovaných zdrojů energie a chlazení, vícenásobné konektivity, fyzické bezpečnosti a v mnoha případech i geografické zálohování.

3.  Zvýšení datové bezpečnosti.
Umístění dat v datových centrech umožňuje lépe řídit  a monitorovat přístupy k těmto datům. Uplatněním vhodných pravidel lze zabránit krádeži  dat a jejich úmyslnému i  neúmyslnému poškození.  To vše při zachování vysoké mobility - uživatelé  nejsou omezováni ve svých pracovních možnostech.

4. Mobilita
Virtuální desktopy umožňují  bezpečný přístup z  různých zařízení. Lze používat jak klasická PC s operačním systémem Microsoft Windows, tak i zařízení se systémy Apple OS-X, Linux a Android. Je tedy možné využívat firemní aplikace nezávisle na použitém zařízení a jeho výpočetním výkonu.  Virtuální desktopy neodstraňují pouze omezení daná použitým zařízením,  ale umožňují také nezávislost na místě, ze kterého se uživatel připojuje. Uživatel se může ke svému virtuálnímu desktopu připojit sítí  LAN, WAN i GSM spojením.

5.  Snížení nákladů  na správu IT.
Technologie virtuálních desktopů integruje nástroje na Centrální správa a management desktopového prostředí. Jsou zde nástroje pro sledování stavu infrastruktury a její zátěže a předpověď budoucího vývoje na základě dlouhodobého sledování.  Centralizace desktopů tak umožňuje lepší využití zdrojů datového centra jak na úrovni výpočetního výkonu, tak využití úložného prostoru pro data; omezuje neproduktivní náklady na nákup hardware a zlepšuje proces plánování budoucích nákladů. Stejné nástroje podporují asset management a umožňují  monitorovat využití firemních aplikací, a tím snižovat náklady na potřebné licence.

6.  Standardizace procesů a uživatelského rozhraní.
Standardizované prostředí přináší nižší náklady na správu  uživatelů.  Technologie virtuálních desktopů obsahuje nástroje pro podporu uživatelů, díky nimž dochází k výraznému snížení počtu incidentů řešených IT podporou. Standardizace zároveň usnadňuje vývoj firemních aplikací, jejich testování a nasazení. Tím snižuje potřebné náklady a zároveň usnadňuje a urychluje změny a zvyšuje konkurenceschopnost.

7. BYOD (Bring Your  Own Device).
Tato vlastnost technologie virtuálních desktopů snižuje náklady na infrastrukturu tím, že umožňuje zaměstnancům a externím pracovníkům využívat jejich vlastní zařízení ve firemním prostředí, aniž by docházelo k oslabení bezpečnosti nebo potřebě složitých konfigurací na úrovni datových sítí a vyvolávalo požadavky na konfiguraci a instalaci firemních aplikací na cizí zařízení. Snižuje také náklady na správu uživatelů, uživatele není nutné zaškolovat na práci se zařízením, zvyšuje se uživatelská spokojenost. Veškerá firemní data a firemní aplikace jsou stále pod plnou kontrolou IT.

Technologie virtuálních desktopů


Virtuální desktop není pouze jedna aplikace, mluvíme o technologii virtuálních desktopů. Stejně tak není plně standardizováno názvosloví, je tedy možné, že dva různé popisy virtuálních desktopů mluví o stejné věci, stejně jako obdobný popis může  znamenat dvě různé technologie.

Jedním  z pohledů je rozdělení podle způsobů použití:

Sdílený desktop je založen na terminálových službách.  V tomto případě se jako operační systém využívají serverové systémy Microsoft Windows server v různých variantách. Uživatelé  pracují v terminálových relacích na serveru. Prostředí je plně standardizované a uživatelé  typicky nemají žádná práva na jeho změnu. Tento způsob virtuálního desktopu je nejméně nákladný a hodí se pro uživatele s úzkým portfoliem aplikací a stejnou, opakující se činností. Nejznámějšími dodavateli tohoto řešení jsou firmy Citrix a Microsoft.

Publikovaný desktop je plně virtuální počítač. Využívají se desktopové systémy Microsoft Windows, prostředí je tedy možné plně přizpůsobit požadavkům uživatele, a to včetně práv na instalaci aplikací. Náklady na vytvoření publikovaného desktopu jsou vyšší než v případě sdíleného desktopu, instalace virtuálních strojů vyžaduje více diskového prostoru i výpočetního výkonu. Publikovaný desktop je proto vhodný především pro pokročilejší uživatele, jejichž charakter práce je více tvořivý a není vhodné je omezovat přílišnou standardizací.  Dodavateli tohoto řešení jsou především firmy Citrix,  VMware a Microsoft.

Publikované aplikace.  Tato specifická technologie umožňuje přístup k jednotlivým vybraným aplikacím, aniž by měl uživatel přístup k celému virtuálnímu desktopu. Publikování aplikací se využívá především tam,  kde je potřeba zajistit přístup externím subjektům k vybraným částem informačního systému. Je však možné publikovat aplikace i do sdílených nebo publikovaných desktopů. Buď z důvodu jejich vysokých požadavků na výpočetní výkon (CAD), nebo proto, že je nelze instalovat na stejný počítač současně s jinou důležitou aplikací. Technologie pro publikování aplikací poskytují firmy Citrix, VMware a Microsoft.

Nejvýznamnějšími dodavateli technologií virtuálního desktopu jsou firmy Citrix, VMware a Microsoft. Všechny uvedené firmy dodávají vysoce kvalitní řešení s širokým portfoliem vlastností. Jsme certifikovaným a dlouholetým partnerem těchto výrobců a jejich technologie nasazujeme u zákazníků déle než 15 let.

Virtualizace CAD pracovišť
CITRIX nabízí zajímavé řešení pro virtualizaci CAD pracovišť. Více informací naleznete na produktovém listu.