Monitoring a správa IT infrastruktury

Monitoring


Minimalizace výpadků IT infrastruktury (zařízení, služeb, aplikací apod.) je základním mottem všech firem, které se chtějí efektivně soustředit na své podnikání a nerozptylovat se podpůrnými prostředky podnikání. A pokud již k výpadkům dochází, tak minimalizovat jejich dopad.

Jednou z cest, jak proaktivně předcházet nestandardním stavům v IT infrastruktuře, je použití monitorovacího nástroje, který přináší následující výhody:
 • proaktivně informuje IT útvar o nestandardních stavech a umožňuje se soustředit na jiné činnosti při správě IT infrastruktury
 • poskytuje reporty na denní, týdenní, měsíční bázi
 • umožňuje provádět trend analýzy a dlouhodobě vyhodnocovat nestabilní části infrastruktury
 • poskytuje data pro měření SLA a vyhodnocování kvality interních a externích služeb
 • lze rozšířit i na další ne-IT oblasti, např. sledování teploty v místnostech, otevření dveří apod.
 • celkově tak redukuje náklady na provoz IT infrastruktury a zvyšuje stabilitu systémů proaktivním přístupem

Základní rozhraní monitorovacího nástroje:
 • dashboard (nástěnka) zobrazená např. na velkoplošné obrazovce na servicedesku, v interním portálu apod.
 • vizuální, akustické notifikace
 • e-mailové notifikace
 • SMS notifikace pro kritické služby

Způsoby monitorování prvků a částí infrastruktury (v závislosti na typu dohledovaného zařízení, služby apod.):
 • bez agentové dohledy, tj. např. přes SNMP, dotazy na porty apod.
 • agenty dle typu zařízení, OS apod.

Přínosy řešení od S&T:
 • dlouhodobá zkušenost s implementací monitoringu nástrojů
 • přehledy v pluginech a ve způsobu dohledu zařízení a služeb různých výrobců (HP, EMC, Cisco, Dell, IBM apod.)
 • možnost vizuálních úprav pro konkrétního zákazníka (podkladové mapy, vyobrazení objektů, serveroven, logických map apod.)
 • agregace služeb, vytváření management reportů a náhledů
 • konzultace k optimálnímu nastavení mezních hodnot pro dohledované objekty
 • z vlastní zkušenosti vám doporučíme vybavení servicedesku pro optimální přehled a vyhodnocování výstupů z monitorovacího nástroje (provozujeme dohledové centrum pro řadu našich zákazníků)
 • možnost poskytovat dohled jako službu včetně integrace do servicedesku S&T (nemusíte investovat do vlastního hardware a implementace, dokonce pro vás zajistíme L1 úroveň podpory)

Pro řešení monitoringu využíváme dvě platformy:
Spectator: řešení s obchodním názvem Spectator je postavené na open source platformě Nagios.
Microsoft Systém Center: Jako dlouholetý  Gold Partner Microsoftu implementujeme produkty z rodiny Microsoft Systém Center.

Správa IT


Snižování nákladů a optimalizace správy IT prostředí je základním požadavkem vedení firem. Vedoucí IT oddělení jsou nuceni snižovat počty zaměstnanců a na druhé straně se rozšiřuje portfolio koncových uživatelských zařízení (mobily, tablety) a díky snadnosti virtualizace narůstá i počet virtuálních serverů.
Východiskem z  této situace je nasazení software pro správu serverů a koncových zařízení.

Výhody nástroje jsou následující:
 • centralizace správy a tím zefektivnění/zlevnění správy IT prostředí
 • automatizace rutinních úkolů, zrychlení správy IT prostředí (včetně nasazení nových verzí)
 • pravidelné vyhodnocování využití instalovaných programů u uživatelů pomocí inventarizačních funkcí a efektivní přealokování nevyužívané licence
 • možnost vzdáleného přístupu na koncové zařízení uživatelů
 • rozdělení rolí pro správu a delegaci jednodušších úkonů, např. na operátory servicedesku/helpdesku, junior/senior pracovníky IT oddělení
 • vytvoření samoobslužného portálu, např. pro požadavky na instalaci nového software apod.

Přínosy řešení od S&T:
 • zkušenosti z implementace management nástrojů
 • tým specialistů se znalostí problematiky jednotlivých částí IT infrastruktury usnadňuje implementace komplexního management nástroje
 • centralizaci správy jsme schopni rozšířit i o outsourcing a tím více snížit náklady na provoz IT
 • implementujeme i řešení pro správu mobilních telefonů a tabletů a tím zvyšujeme i bezpečnost prostředí

Produkty pro řešení správy IT infrastruktury:
 • produkty z rodiny Microsoft Systém Center
 • Citrix XenMobile, Mobile Iron, Microsoft Intune (pro správu mobilních zařízení)