Konzultační služby

Každá větší společnost se v určité fázi svého růstu dostane do stavu, kdy je pro ni přínosné přizvat IT profesionály, aby provedli analýzu IT procesů a celkové strategie firmy v oboru informatiky. Nadhled a profesní expertiza, kterou disponují specialisté společnosti S&T, může firmě pomoci přesněji pochopit své externí IT potřeby a soustředit budoucí úsilí - jak lidské, tak finanční - jen do efektivních projektů.

V této oblasti poskytujeme veškeré služby pro budování funkčních a maximálně účinných struktur, tedy služby pro IT oddělení firem a jejich ředitele (CIO). V rámci toho řešíme analýzu, návrh, dodávku, implementaci, provoz, podporu, komplexní outsourcing a audit všech oblastí IT. Základem těchto profesionálních služeb jsou certifikace, zkušenosti a kvalita. To vše tým S&T splňuje. Disponuje nejvyššími certifikacemi od výrobců,  jejichž řešení podporujeme, a má řadu referencí, které na požádání sdělíme.

S&T zaměstnává mimo technických odborníků i specialisty, kteří poskytují zákazníkům konzultace a audity z oblastí:
  • IT procesů (ITIL),
  • řízení projektů (Prince2),
  • auditu IT (CISA),
  • výroby (MES),
  • obchodu a financí (ERP, CRM),
  • Business Inteligence.

Společnost S&T CZ disponuje certifikacemi ISO 9001 (řízení kvality), ISO 20000 (řízení IT služeb), ISO 14001 (ochrana životního prostředí) a ISO 27001 (bezpečnost informací).

Kromě toho firma disponuje certifikací NBÚ na stupeň "Tajné" a certifikátem NATO na úroveň "Secret". Certifikační organizace SAP Active Quality Management ocenila S&T CZ v  minulosti akreditací pro aktivní řízení jakosti.

Odbornou pomoc nabízíme zákazníkům obvykle v situacích, kdy například uvažují nebo již plánují realizaci investice do nového řešení či procesu, obnovy nebo ověření správné funkce řešení nebo procesu stávajícího. Výstupem takové konzultačních služby může být auditní zpráva, návrh na změnu procesu, vnitřní směrnice společnosti, systém řízení kvality a rizik, dokument sloužící jako základ  výběrového řízení apod.