Sítě a bezpečnost

Bezpečnost IT systémů, ochranu citlivých dat a know-how a zajištění kontinuity podnikání považuje společnost S&T CZ za kritickou vlastnost při budování informačních systémů. Proto se řídí obecně uznávaným bezpečnostním pravidlem, známým jako CIA triáda: Confidentiality, Integrity , Availability.

Dlouholeté zkušenosti nabyté profesionály S&T využíváme převážně v oblastech:
  • Infrastrukturní bezpečnost
  • Byznysová (projektová) bezpečnost
  • Procesní bezpečnost

Společnost S&T odlišuje přístup k problematice bezpečnosti IT. Naši specialisté nevnímají bezpečnost jako produkt, ale jako nedílnou vlastnost výsledného řešení a s ním spojeným procesem zajištění kontinuální a přijatelné úrovně zabezpečení.

Oblast sítí je pro každého již tak běžnou součástí všedního života, že ji vlastně ani nevnímáme a bereme jako samozřejmou službu. V korporátním IT je ale oblast sítí extrémně klíčová a bohužel mnohdy i - díky očekávané „samozřejmosti“ - zanedbávaná.

V síťovém odvětví se vše točí kolem jednotlivých prvků, ať už to jsou serverovny, kabeláže, bezdrátové sítě, aktivní prvky, či IP telefony – jako součást sjednocené komunikace. Aktivně využíváme dalších technologií, které by bez kvalitních sítí nebyly myslitelné – virtualizace, cloud, mobilní technologie a další.

Společnost S&T CZ se, kromě jiných, dlouhodobě specializuje na tuto oblast a disponuje širokým know-how, stejně jako zkušenými specialisty, proto je schopna zajistit péči o sítě v celé své šíři. Kromě toho řeší S&T veškeré potřeby síťové infrastruktury po celou dobu životního cyklu všech zařízení, včetně veškerého potřebného servisu.