Kabelážní systémy

Datová centra


Každá centrální IT infrastruktura by měla být umístěná  v datovém centru resp. serverovně. Jedná se o místnost vybavenou technologiemi umožňujícími efektivní dlouhodobý spolehlivý běh IT zařízení. Provoz datového sálu je velice energeticky náročný, a proto správný návrh a realizace serverovny zásadním způsobem snižuje provozní náklady zákazníkům.

Společnost S&T CZ se při návrhu úprav resp. budování nových serveroven zaměřuje především na:
 1. snížení provozních nákladů za energie a umožnění snadné správy datacentra
 2. zvýšení vnitřní i venkovní bezpečnosti datacentra
 3. zvýšení spolehlivosti celého datacentra a vyšší dostupnosti pro koncového uživatele
 4. zvýšení kvality prostředí pro IT zařízení s důrazem na vyšší životnost IT infrastruktury

Při výstavbě datacenter používáme technologie mnoha významných výrobců a klademe důraz na kvalitu, spolehlivost a velice důležitý parametr poměr cena/výkon.

Vlastníme přístrojové vybavení pro zjišťování hotspot bodů datacentra a efektivity chladících systémů.  Disponujeme také týmem architektů datacenter a vlastní realizační a servisní skupinou techniků s bohatými zkušenostmi z mnoha projektů. Jsme certifikováni výrobci x komponent a řešení datacenter, jako např. APC, Eaton, Conteg Rittal a další.

Nabízené služby a řešení
 • stavební úpravy, resp. stavební řešení příček, podlah, stropů, dvojitých podhledů a dvojitých antistatických podlah s důrazem na ohni odolné, prachotěsné, případně vodotěsné řešení
 • silnoproudé přívody serverovny včetně zálohování dieselagregátem
 • zálohované silové rozvody uvnitř serverovny včetně centrálního řešení redundantního záložního zdroje, zálohovaného distribučního rozvaděče a rozvodů a PDU jednotek v samotných datových rozvaděčích
 • datové rozvaděče včetně systému oddělené studené a teplé zóny serverovny
 • účinný systém efektivního chlazení spojený s datovými rozvaděči a oddělenými zónami serverovny
 • plynový automatický zhášecí systém serverovny včetně detekce vzrůstající teploty a vzniku požáru
 • datové rozvody mezi rozvaděči včetně připojení serverovny do stávající síťovéinfrastruktury systému vyvazování a aktivního dohledového systému pasivní datové kabeláže
 • elektronický přístupový systém serverovny a samotných datových rozvaděčů
 • dohledový systém serverovny, detekce funkce zařízení, teploty, vlhkosti, zaplavení s výstupem na PCO
 • elektronický zabezpečovací systém s integrací kamerového systému
 • systém aktivního dohledu nad datovým centrem a jeho efektivitou
 • servisní činnost spojená s provozem datacentra

Kabelážní systémy


Zásadní součástí fungující datové infrastruktury je strukturovaná kabeláž, která tvoří základní prvek infrastruktury moderních lokálních počítačových sítí a datových center. Kabelový systém poskytuje ideální podmínky pro rychlý přenos dat, hlavu i obrazu.

Výhody strukturovaných kabeláží:
 • velké množství podporovaných aplikací
 • jednoduchá konfigurace a správa sítě
 • garance kvality přenosu
 • snadná rozšiřitelnost sítě i lokalizace závad
 • vysoká přenosová rychlost
 • dlouhodobá systémová záruka, vysoká spolehlivost a životnost
 • zhodnocení staveb

Jsme jeden z významných dodavatelů  strukturované kabeláže.

Našim zákazníkům poskytujeme:
 • studie a analýzy (formulování požadavku, technický návrh, detailní položková nabídka)
 • projekci (od úvodního projektu přes vlastní projekční dohled realizace až po závěrečné úpravy skutečného provedení)
 • dodání zboží a materiálu
 • instalaci vlastními techniky jak metalických, tak optických sítí (stavební práce, montáž, stavební dozor, organizační zajištění)
 • komplexní měření, odzkoušení, certifikaci, revizi
 • vyhotovení technické dokumentace
 • záruční a pozáruční servis
 • základní i nadstandardní technickou podporu
 • na přání zákazníka nepřetržitou servisní pohotovost 24 hodin denně a 7 dní v týdnu

Jsme vybaveni měřící technikou Fluke DTX1800,  OTDR analyzéry, optickými svářečkami Fujicura a vybavením pro zafukování optické kabeláže.

Jako přidanou hodnotu v oblasti strukturovaných kabeláží nabízíme našim zákazníkům aktivní monitoring pasivní části sítě.  Strukturovaná kabeláž je doplněna o speciální aktivní prvky, tzv.  scannery, které jsou propojeny s patchpanely datové sítě. Řešení je vhodné pro společnosti s centralizovaným IT a větším množstvím poboček, případně rozsáhlejší budovy či datacentra, kde dokáže zásadně snížit ve velice krátké době provozní výdaje a zajistit aktivní monitoring a online dokumentaci IT.