Ukládání dat

V dnešní době můžeme považovat za jednu z nejdůležitějších věcí v každé organizaci data, která představují velkou informační, i finanční hodnotu. Přístup k datům je pro každou organizaci a její členy klíčovou záležitostí, díky níž mohou vykonávat svou práci, náplní jejich práce je vytváření dat a tato data je potřeba bezpečně ukládat.

Nemusí se jednat pouze o data ve formě dokumentů, tabulek a různé grafiky, ale především o data v různých informačních systémech, poštovních (e-mailových), ERP, CRM systémech, ale třeba po různé e-business systémy (B2B, e-shop...).  Data každým okamžikem narůstají, meziroční nárůst dat je v každé organizaci v řádech až stovek procent. Dalším důvodem, proč je potřeba řešit kvalitní ukládání dat, je virtualizace. Ačkoliv se to na první pohled nezdá, každý virtualizační projekt je také  projektem řešícím ukládání dat.

Aby hodnota těchto dat byla efektivně využita, je potřeba je nejenom ukládat, ale také musí být dostatečně rychle poskytnuta  jejich konzumentům. Z pohledu společnosti musí ukládání dat splňovat tato základní kritéria:
  • být ukládána a dostupná uživatelům včas
  • být ukládána bezpečně tak, aby nedošlo k jejich nedostupnosti nebo ztrátě v případě závady úložiště a měli k nim přístup pouze pověřené osoby
  • být ukládána efektivně, aby cena úložiště nebyla vyšší, než cena samotných dat
  • minimalizovat čas a náklady spojené se správou dat

Každý projekt řešící ukládání dat by měl obsahovat několik základních kroků, které  směřují k naplnění výše popsaných kritérií:
  • zjištění potřeb organizace, zmapování současného stavu
  • assessment - zjištění aktuálních potřeb organizace na výkon úložiště, nárůstu dat, zabezpečení, slabá místa, diskuze se zodpovědnými osobami
  • návrh nového řešení - popsání přínosů, aplikování zjištění z assesmentu a našich zkušeností
  • implementace nového řešení
  • migrace a zabezpečení dat
  • správa úložiště během životního cyklu

Především první dva kroky, tedy zjištění potřeb organizace a assessment, jsou základní k tomu, aby nově navržené řešení splňovalo všechny potřeby a nedošlo během implementace k zjištění, že nové řešení nevyhovuje, nebo je naopak zbytečně předimenzované.  Náklady vynaložené do assessmentu se vždy vracejí v obou případech a jsou zárukou spokojenosti a splněním jedné z částí efektivity ukládání dat.

Z pohledu efektivity ukládání dat jsou často využívány různé technologie pro automatický tiering, který umožňuje automatické přesouvání dat v rámci tierů (různých typů disků, typicky mezi SSD/SAS/SATA. Díky tomu jsou data, která nejsou často využívána nebo nemají ze své povahy potřebu rychlého přístupu, uložena na levnějším úložišti. Naopak  data, která potřebují být rychle přístupná nebo se na nich provádějí časté operace, jsou uložena na rychlejším úložišti.   Automatický tiering vyhodnocuje (klasifikuje) data automaticky a provádí jejich přesun mezi jednotlivé tiery.

Další podpůrnou technologií pro zkvalitnění přístupu k datům jsou cachovací technologie, které identifikují často čtená/zapisovaná data a ta ukládají v separátní cache, většinou na bázi SSD úložišť, a tím zvyšují rychlost při přístupu k nim.

Dobře navržené úložiště samo o sobě ještě nemusí správně plnit svou roli, pokud je nesprávným způsobem implementované. Společnost S&T všechna nabízená řešení kvalifikovaně nejenom navrhuje, ale také implementuje a případně je v průběhu implementace připravena upravit konfiguraci tak, aby nejlépe sloužila majiteli.

Samotnou implementací životní cyklus úložiště dat u zákazníka teprve začíná. Proto jsme připraveni provést nebo být nápomocni během migrace dat ze stávajícího úložiště na úložiště nové. Během tohoto procesu dochází k bezpečnému  přenosu dat, ověření jejich dostupnosti a zabezpečení přístupu. 

Během využívání úložiště dat dochází k potřebě různých změn na základě potřeb společnosti, a je také nutno provádět běžné úkoly spojené s bezpečným využíváním úložiště dat. I v tomto jsme schopni být našim zákazníkům plně k dispozici a být jim spolehlivým partnerem.

Mezi hlavní produkty pro ukládání dat patří především produkty EMC, HP, NetApp, DELL, IBM.

All Flash Array - více informací naleznete zde.