Objednávka přepravy

 
Název firmy:*  
IČ:*  
Adresa firmy:*   
 
Jméno a příjmení:*  
Telefon:*  
E-mail:*  
 
Druh zařízení:*  
Výrobce:*  
Sériové číslo:*  
Zařízení obsahuje následující příslušenství:*   
 
 

Souhlasím s podmínkami uvedenými v následujícím upozornění *

Zadejte znaky podle obrázku:    Upozornění:

Objednat lze přepravu pouze pro PC nebo notebook.

Pokud se jedná o záruční opravu, je nutné odeslat zařízení včetně dokladů o záruce. (Faktura obsahující výrobní číslo případně faktura a dodací list.)

Zákazník je odpovědný za zabalení zařízení do originálního nebo adekvátního obalu. Za případné poškození zařízení při přepravě díky špatnému obalu je odpovědný odesilatel.

Zákazník hradí základní diagnostiku závady v případě, že se uvedená závada neprojeví a výrobek bude shledán technikem jako plně funkční při záručním i mimozáručním servisu a také v případě, že zákazník, z jakéhokoli důvodu, odmítne po základní diagnostice odstranění závady.

Zákazník je povinen při jakékoliv neshodě po přijetí zakázky z opravy kontaktovat servis nejpozději 48 hod po přijetí opraveného zařízení. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel!

Firma S&T CZ s.r.o. nezaručuje ani negarantuje stav zařízení, která nejsou v záruce během opravy.