Nabídka zaměstnání v S&T

  Ostatní firmy nabízejí zaměstnání ...

... S&T nabízí příležitosti a kariéru s odpovídající motivací a odměňováním.

Jsme dodavatelem služeb a vysoce kvalifikovaní zaměstnanci jsou naším nejcennějším kapitálem. Oni vlastní bohaté technické znalosti a zkušenosti, oni také detailně vědí, co lokální trh vyžaduje. Protože S&T najímá své zaměstnance výhradně v zemích, kde působí, dokážeme našim zákazníkům nabízet řešení přizpůsobená pro jejich konkrétní lokální potřeby.

Důležitý aspekt firemní kultury S&T je založen na vědomí, že společně můžeme být úspěšnější než jednotlivě. "S&T Way" je týmový duch uvedený do praxe, což znamená osobní zodpovědnost za úspěchy celé společnosti. Tento závazek se odráží i ve vztahu k zákazníkům: nabízet vždy jen služby a produkty nejvyšší kvality, budovat dlouhodobé dobré vztahy a jednat s interními i externími partnery vždy s respektem.

"Cítíme se zavázáni poskytovat našim vysoce kvalifikovaným zaměstnancům průběžné školení a koučování a věříme, že s takovým programem na udržení jejich prvotřídní úrovně se zcela vyrovnáme nejvyšším požadavkům v oboru".

Personální oddělení

Aktuální nabídka volných pozic


Naleznete zde

Nabídka zaměstnání v S&T GroupNaleznete zde